زبان عربی- مقطع متوسطه شهرستان مرودشت
آموزش زبان عربی 
لینک دوستان

كتابهاي فرهنگ لغت

نام كتاب

نويسنده / مترجم

ناشر

ويژگي

1- فرهنگ معاصر عربي – فارسي چاپ اوّل 1379

نوشته: هانس ور

ترجمه:دكتر آذرتاش آذرنوش

نشر ني

6498294

داراي ترجمه مصطلحاتي كه در كتب ديگر موجود نيست .انتخاب مناسب معادلهاي فارسي

2- فرهنگ لاروس عربي – فارسي

نوشته: دكتر.خليل الجرّ

ترجمه: دكتر.سيدحميد طبيبيان

امير كبير

داراي ترجمه اصطلاحات علمي و فنّي

3- فرهنگ اصطلاحات روز

دكتر: محمد غفراني و

دكتر: مرتضي آيت الله زاده شيرازي

امير كبير

داراي عبارات، تركيبات، جمله ها و اصطلاحات امروزي

4- فرهنگ قواعد زبان عربي

نوشته: آنطوان دحداح

ترجمه:دكتر.عبدالعلي آل بويه لنگرودي

انتشارات دانشگاه بين المللي امام خميني  كد 0281

2،6،7- 661201

روش نو در تنظيم و  ترتيب موضوعات قواعد و استفاده از نمودارها و جدولها در آموزش

5- مجمع اللغات

ترجمه و تنظيم بخش فارسي

دكتر: آذرتاش آذر نوش

دكتر: سيد مرتضي شيرازي

دفتر نشر فرهنگ اسلامي

3112100

فرهنگ مصطلاحات به چهار زبان عربي، فارسي، فرانسه و انگليسي

6- المعجم المفهرس لـألفاظ القرآن كريم

محمد فؤاد عبد الباقى

نشر پرتو (اسماعيليان) ناصرخسرو پاساژ مجيدي 396310

يافتن سريع و آسان آيات قرآن كريم

7- المنجد  ( فـﻰ اللغة و فـى الاعلام) عربي- عربي

لويس معلوف

نشر اسماعيليان

396310

بسياري از فرهنگها از اين كتاب اقتباس كرده اند. قسمت اعلام براي شناخت بزرگان مفيد است.

8- فرهنگ فرزان فارسي – عربي

دكتر: سيدحميد طبيبيان

نشر و پژوهش فرزان 8768524

داراي آوانگاري واژه هاي فارسي از كامل ترين فرهنگ هاي فارسي – عربي

9- فرهنگ دانش‌ آموز

دكتر: عيسي متّقي زاده

انتشارات مدرسه   9-8800324

مناسب براي مدرسه و دانش آموز

10- فرهنگ اصطلاحات معاصر عربي – فارسي

چاپ اوّل 1377

نجفعلي ميرزايي

دارالثقلين قم

732993

راهنماي جامع اصطلاحات سياسي- مطبوعاتي و اجتماعي

11- فرهنگ فارسي به عربي

چاپ دوم 1377

دكتر محمّد التّونَجى

انتشارات هيرمند 6461007

6016686

نويسنده كتاب عرب زبان است و آنرا براي عربهايي كه مي خواهند فارسي بياموزند نوشته است.

12- اعلام قرآن

دكتر محمد خزائلي

انتشارات امير كبير

پژوهش كامل در اسم هاي علم مانند آدم، آزر، ابراهيم ابليس، ادريس، ارم، ذوالقرنين،‌ جودي، ‌سبأ

13 – فرهنگ فارسي به عربي

عادل اشكبوس

صالح عامري

انتشارات مدرسه

8800324

كامل ترين فرهنگ فارسي به عربي شامل كلمات، اصطلاحات و تركيبات و ...(در دست چاپ)

 

كتابهاي قرآني

نام كتاب

نويسنده / مترجم

ناشر

ويژگي

1- قرآن حكيم  ترجمه فارسي و انگليسي

ترجمه به فارسي و انگليسي: طاهره صفارزاده

انتشارات

 هنر بيداري

ترجمه روان

 صفحه آرايي خوب

2- پژوهش در تاريخ  قرآن

دكتر سيّد محمّد باقر حجتي

دفتر نشر فرهنگ اسلامي

تاريخ كامل قرآن

3- تفسير نمونه 

27 جلد

زير نظر آية‌الله العظمي مكارم شيرازي با همكاري جمعي از نويسندگان

دارالكتب   الاسلامية تهران بازار سلطاني تلفن 520410

نويسندگان و مفسّران توانايي در تأليف كتاب سهيم مي باشند.

قرآن منظوم

اميد مجد

اميد مجد

ترجمه قرآن به شعر فارسي

4- قرآن پژوهي

بهاء الدين خرمشاهي

مركز نشر  فرهنگي مشرق

هفتاد بحث و تحقيق قرآني

 

كتابهاي بلاغت

نام كتاب

نويسنده/ مترجم

ناشر

ويژگي

1- مَعالِمُ البلاغة

محمد خليل رجائي

انتشارات دانشگاه شيراز

در علم معاني و بيان و بديع. تطابقي بين بلاغت عربي و فارسي

2- جواهر البلاغة

سيد احمد هاشمي

انتشارات مصطفوي  قم

در علم معاني و بيان و بديع به زبان عربي كتاب درسي دانشگاهي

3- البلاغة الواضحة مع دليل البلاغة‌الواضحة چاپ اول 1379

علي الجارم و مصطفي امين

انتشارات الهام 6468010

كتاب بلاغي همراه راهنما كتاب درسي دانشگاهي به زبان عربي

4- معيار البلاغة

ترجمه: دكتر محمد جواد نصيري

انتشارات دانشگاه تهران

مقدّمه اي در مباحث علوم بلاغت به انضمام ترجمه كتاب صناعتين  (نظم و نثر عربي) تصنيف ابوهلال عسكرى

 

 

 

 

 

 

كتابهاي قواعد

نام كتاب

نويسنده

ناشر

ويژگي

1- مجموعه كتابهاي كوچك عربي (19 جلد در دست تأليف و چاپ)

 

 

 

 

اعداد در زبان

فعل صحيح و معتل

مذكر و مؤنث

 

 

‌‌‍‌‍‌‍‌[دكتر عبد العلي آل بويه لنگرودي، دكتر عيسي متقي زاده، دكتر نجفي ، علي چراغي ،حميد رضا حيدري ،‌ عادل اشكبوس ، مهدي ستاريان و .... ‌]

كاظمي نيا

 

انتشارات مدرسه

9-8800324

شرح دقيق و كامل كليه قواعد صرف و نحو عربي همراه با تمرينات متنوع و جدول و نمودار.

تأييد اين نوزده كتاب در شوراي علمي اساتيد و مؤلّفين انتشارات مدرسه صورت مي گيرد. مخاطب كتابها دانش آموز، معلّم دانشجو و همه علاقمندان به زبان عربي است و مي توان اين كتابها را بهترين مجموعه در زمينه ي صرف و نحو بر اساس روش هاي نوين آموزش به حساب آورد .

2- آموزش عربي آسان از پايه تا دانشگاه

صفا بخش شيرزاد

نشر رهنماي انديشه

نظم منطقي مطالب (از ساده به مشكل)

3- علوم العربيّة

سيّد هاشم حسين  تهراني

انتشارات مفيد، ناصر خسرو، كوچه حاج نايب

شرح كامل قواعد

4- الفوائد

عادل اشكبوس

مؤسسه توسعه روستايي ايران 8839130

اطّلاعات جديد، خواندني و جالب توجّه درباره زبان عربي

5- مبادئ العربيّة  5جلد  (اولين جلد آن بي شماره است)

رشيد الشرتونـى

انتشارات اسماعيليان 396310

اصل كتاب به عربي شامل شرح قواعد صرف و نحو همراه تمرين است. سالهاست كتاب درس دانشگاههاي مختلف ا ست. ترجمه فارسي آن نيز موجود است.

 6- راهنماي تجزيه و تركيب عربي

دكتر عيسي متقي زاده

انتشارات مدرسه

9-8800324

مناسب جهت دانشجويان و علاقه مندان

7- آموزش عربي از راه بازي و سرگرمي

قاسم كريمي

انتشارات مدرسه

9-8800324

مناسب براي نوآموزان

8- از مدرسه تا دانشگاه

(پرسش هاي چهار گزينه اي با پاسخ هاي تشريحي )

<در سه جلد>

عربي 1

عربي2

عربي3

دكتر عبدالعلي آل بويه لنگرودي، عادل اشكبوس  علي چراغي

انتشارات مدرسه

9-8800324

هر كتاب 500 تست دارد كه شامل كليه نكات ترجمه و صرف و نحو است و فرد را براي كنكور كاملاً آماده مي سازد. از اين كتاب در طول سال تحصيلي نيز مي توان بهره برد.  پاسخنامه كتاب  تشريحي است.

 

كتابهاي مكالمه

نام كتاب

نويسنده / مترجم

ناشر

ويژگـي

1- گفت و گو

ناصر علي عبدالله

مجمع علمي و فرهنگي مجد 6495034

روش نوين در آموزش مكالمه عربي

2- مكالمه عربي

علي اصغر اشكبوس

شهر قم

همراه نوار،‌فصيح و عاميانه

3- المجاورات اليوميّة

تنظيم خادمعلي سالاريان و سيد جواد رجائي 

نشر مشعر

مخصوص موسم حج به دو زبان فصيح و عاميانه

4- المدخل إلي تعلّم المكالمة العربية لغير الناطقين بها

محمد الحيدرﻯ

علي الحيدرﻯ

دفتر تبليغات اسلامي حوزه عليه قم

به  صورت مصوّر و مفصّل< 5 جلد>

5- العربية لغير الناطقين بها

راجحة الجبورﻯ محمد صادق المعدل علي علي خان ،‌قاسم المعدل / و ديگران

ناشر: الشركة العالمية للطاعة و النشر (منظمة الاعلام اﻹسلامـﻰ ) ص پ6319/14155 تهران

درچند جلد از آسان به مشكل

6- العربيةُ لِلناشِئين                 < 12جلد>

دكتر محمود اسماعيل صيينـى، ناصف مصطفي عبد العزيز، مختار الطاهر حسين

كانتاش (استانبول  تركيه)

و دار الثقلين قم

آموزش مكالمه ،‌متن خواني و جمله سازي (همراه نوار)

7- مكالمات روزمره عربي به فارسي 

احمد موسي

عبدالكريم جـرادات

انتشارات اشراق (پخش كتاب بينش) 6408487

مكالمه و اصطلاحات روزمره،  چكيده دستور زبان،  واژه نامه دو سويه راهنما ي سفر

8-مكالمه عربي 1و2

عادل اشكبوس

حسين ايراندوست

احمد برادري

جعفر حائري نسب

سيدمحمدعلي حسيني كمال آبادي

حسين حكيم

علي خيره دست

علي چراغي

سازمان حج و زيارت

مكالمه عربي به صورت ساده و كاربردي ويژه حج و زيارت همراه با گويش محلي

 

 

[ چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 12:24 ] [ خسرو بهمنی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب